Biedrība Boksa klubs ‘’BSK-1’’
Reģ. Nr.4000818940
tālr. 29259714, e-pasts: treningbs@inbox.lv

nolikums

1. Vispārīgie jautājumi

1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās „BSK-1” boksa kluba turnīrs „Junioru kauss” (turpmāk –Sacensības).

2. Sacensības tiek rīkotas ar mērķi veicināt boksa kluba „BSK-1” un citu klubu dalībnieku   meistarības izaugsmi.

3. Sacensību uzdevums ir noskaidrot labākos boksa kluba „BSK-1” un citu klubu  bokserus junioru un jauniešu vecuma grupās.

4. Sacensības organizē Biedrība boksa klubs „BSK-1”. 

2. Sacensību norises vieta un laiks

1. Sacensības notiek  2019. gada 26. oktobrī.

2. Sacensības notiek Rīgā, Slokas iela 161,k-2,  plkst.  14:00.

3. Sacensību nolikums un informācija par Sacensībām tiek publicēta interneta vietnē www.boxingclub.lv


3.  Sacensību dalībnieki, programma un nosacījumi

1. Sacensībās piedalās kluba „BSK-1” bokseri kā arī bokseri no citiem Latvijas   boksa klubiem.

2. Sacensības norisinās  šādās vecuma grupās un šādās svara kategorijās: 
3. 2008 – 1999. gadā dzimušie bokseri.
   Svara kategorijas –līdz ( до)  32 kg,  līdz 49 kg, līdz 52 kg, līdz 56 kg, līgz 60    kg,  līdz 64 kg,  līgz  69 kg, līgz 75 kg, līdz 81 kg, līdz 91 kg un vairāk.

4. Papildu informāciju par Sacensību norisi var saņemt pa tālruni: 29259714,  26451942, vai treningbs@inbox.lv.

4.  Dalībnieku pieteikšana 

1. Pieteikums dalībai Sacensībās jāiesniedz līdz 2019. gada 10.oktobrīm  sūtot pieteikumus uz e-pastu: treningbs@inbox.lv

2. Pieteikumā obligāti  jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads,  reitings. 

3. Nepilngadīgā Sacensību dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību Sacensībām apliecina ārsta izziņa vai to apstiprina viens no vecākiem ar savu parakstu.


5.  Sacensību uzvarētāju apbalvošana    

1. Sacensībās  godalgoto vietu  ieguvēji junioru un jauniešu  vecuma grupā katrā svara kategorijā tiek apbalvoti ar  diplomiem, medaļām un organizatora piemiņas balvām.

Biedrības Boksa klubs”BSK-1”
Valdes priekšsēdētājs

B. Krasons